jueves, 12 de enero de 2017

ESCOLA MUNICIPAL DE PARES I MARES


<< Eines per a l'acompanyament escolar dels teus fills i filles >>
INSCRIPCIONS: https://goo.gl/arZIyV

Les pràctiques educatives de les famílies poden millorar el rendiment acadèmic o disminuir les dificultats, assegurant un bon estat emocional i facilitant eines per fer front a la vida amb més garanties.

A càrrec d'ANA ISABEL DEL RÍO, pedagoga i màster en educació per la ciutadania i en valor. Hi col·labora: Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona

DATA: DIJOUS 26 de gener i 2 de febrer de 2017 // HORARI: De 17.30 a 19h // LLOC: ESCOLA J.M CIURANA

L'Escola Municipal de Mares i Pares s'adreça a totes les famílies, mares i pares que estiguin interessats en compartir espais de reflexió i ampliar coneixements en temes relacionats amb l’educació i la criança dels seus fills i filles.

Amb el suport de diferents professionals, s’ofereixen pautes pràctiques, estratègies i idees constructives que poden millorar la tasca educativa tant en l’àmbit familiar com en l’escolar i el social.

--------------------------------------

<< Herramientas para el acompañamiento escolar de tus hijos e hijas >>
INSCRIPCIONES: https://goo.gl/arZIyV


Las prácticas educativas de las familias pueden mejorar el rendimiento académico o disminuir las dificultades, asegurando un buen estado emocional y facilitando herramientas para hacer frente a la vida con más garantías.

A cargo de ANA ISABEL DEL RÍO, pedagoga y master en educación para la ciudadanía y en valor. Colabora: Área de Cultura, Educación y Deportes de la Diputación de Barcelona

FECHA: JUEVES 26 de enero y 2 de febrero de 2017 // HORARIO: De 17.30 a 19h // LUGAR: ESCUELA J.M CIURANA

La Escuela Municipal de Madres y Padres se dirige a todas las familias, madres y padres que estén interesados ​​en compartir espacios de reflexión y ampliar conocimientos en temas relacionados con la educación y la crianza de sus hijos e hijas.

Con el apoyo de diferentes profesionales, se ofrecen pautas prácticas, estrategias e ideas constructivas que pueden mejorar la tarea educativa tanto en el ámbito familiar como en el escolar y el social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

UNIFORMES MOLONES